Testsida

Föreningen Uddevalla Släktforskare bildades den 6 december 1983. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
Vi träffas vid medlemsmöten med föredrag om intressanta ämnen, gör studiebesök och deltar i andra föreningars arrangemang.
Föreningen har lokaler som ligger i södra Uddevalla i källarplanet på Parkgatan 8A ( karta ). Alla är välkomna på de öppettider som står angivna under Aktuellt och som även annonseras under Föreningsbiten i Bohusläningen. I lokalen finns läsapparater för mikrokort och rullfilm, dator, kopiator, diverse litteratur och mycket annat som kan vara till hjälp i släktforskningen.
Föreningen har även en bärbar mikrokortsläsare som kan hyras av medlemmarna för 5:-/dygn eller 25:-/för hel vecka. Tala med sekreteraren Hilding Jacobsson, tel. 070-628 38 17.
Här finns, ordbehandlingsprogram, Släktdatas avskrivna kyrkoböcker över födda, vigda och döda från ett flertal socknar i Sverige, Demo av Disgen 8.2.
Sotenäs Personhistoriska rekonstruktion av brunna kyrkoböcker.
Register över anställda på Uddevalla Tändsticksfabrik och Kampenhofs Bomullsspinneri.
Här finns även internetuppkoppling med tillgång till Arkiv Digital och SVAR.
Vi ger dessutom två gånger om året ut ett eget medlemsblad Uddevalla-Bladet som sänds ut till samtliga medlemmar och som vi även “byter” med andra föreningar över hela landet. Innehållet utgörs av nyheter, artiklar, egen och närliggande föreningars verksamhet mm. Bidrag i form av artiklar, egna antavlor och släktforskningshistoria, anekdoter, efterlysningar, köpes och säljes eller annat av släktforskarintresse är välkommet.
Redaktör och ansvarig utgivare är föreningens sekreterare Hilding Jacobsson.
I Uddevalla Stadsbiblioteks släktforskarrum har vi “öppet hus” för nybörjare och andra som vill ha hjälp med att komma igång eller som behöver annan hjälp. Under knappen “Aktuellt” kan Du läsa mer om dessa aktiviteter. I släktforskarrummet finns både mikrokort, avskrifter, tidskrifter och mycket annat som Du kan läsa mer om under “Biblioteket”.
Du är välkommen att bli medlem i en ständigt växande skara av släktforskare.