Ljung

Ljungs gamla kyrka
Ljungs nya kyrka
Ljungs socken ligger söder om Uddevalla och begränsas i väster av fjorden mellan fastlandet och Orust, och gränsar i nordväst mot Resteröds socken, i norr mot Forshälla socken, i öster mot Grinneröds socken och i söder mot Ödsmåls socken. I Ljungskile centrum har f. d. sommarpensionatet Bella Vista omvandlats till ett hembygdsmuseum samt en autentisk lanthandel från sekelskiftet. Ljungs gamla kyrka är troligen byggd på 1100-talet. Vid Ljungs nya kyrka finns resterna av en skeppssättning.
Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Ljungs socken och var man kan få tag i informationen.
Litteratur
Minnesbilder från Ljungskilebygden – Ljungskileortens hembygdsförening
Lyckorna och dess omgivning sammanställning av Sten Larsson
Gårds-, torp- och husruiner i Grinneröds och Ljungs s.k. fjällbygd av John Eliasson
Ljungs kyrkor : historik och beskrivning av Rune Ekre
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Ortnamnen i Inlands Fräkne härad
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz
Fräkne Bygd och folk i gången tid av Herbert Christensson